Úvod | | Košík | Kontaktujte nás!
= Garance nejnižší ceny jachtařských potřeb z nerezu A4 -> šekle, napínáky, karabiny, kotvy a řetězy. Pokud koupíte stejné zboží jinde levněji vyplatíme Vám formou slevy rozdíl při dalším nákupu u nás.=

Prohlášení o ochraně osobních dat

Vaše data budou dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás Vaše data získat a oslovovat Vás vlastními 'letákovými' akcemi. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem či jinak.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 101/2000 Sb.

Odesláním objednávky souhlasíte a prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a správné, a udělujete souhlas, aby v rozsahu nezbytném pro účely uzavření kupní smlouvy ohledně objednaného zboží byly zpracovány Vaše osobní údaje uvedené v objednávce a to pro tyto účely:

* jednání o smluvním vztahu
* v rámci souhlasu subjektu údajů
* plnění uzavřené smlouvy

Tento souhlas udělujete na dobu trvání záruční doby Vámi objednávaného výrobku. V případě Vašeho nesouhlasu nepokračujte dále v nákupu prostřednictvím internetového obchodu.

Dále prohlašujete, že jste byl  informován o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, o tom, kým a jakým způsobem budou údaje zpracovávány a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny nebo komu jsou určeny.

Údaje budou zpracovávány pouze zaměstnanci ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. v rámci jejich pracovní činnosti a mohou být zpřístupněny a poskytnuty pouze jim. Údaje jsou určeny pouze pro interní potřeby ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. související s vyřízením Vaší objednávky v internetovém obchodě, uzavřením kupní smlouvy na takto objednané zboží a plněním povinností touto smlouvou založených. Údaje nejste povinen  poskytnout, poskytnutí je zcela dobrovolné a svůj souhlas se zpracováváním můžete kdykoli písemně odvolat. V případě, že údaje neposkytnete, nebude s Vámi ovšem moci být uzavřena kupní smlouva na zboží, které jste si v našem obchodě vybrali. K údajům, které o Vás budou zpracovávány máte na základě výzvy nám zaslané kdykoli přístup, tzn. znamená, že na Vaši žádost Vás budeme informovat, jaké údaje o Vás zpracováváme. V případě jakýchkoli dotazů nebo žádostí se na nás obracejte na naší  adrese uvedené v kontaktech.

Pokud zjistíte, že na naší straně došlo k porušení povinností správce nebo zpracovatele podle zákona č. 101/2000Sb., máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. V případě porušení máte rovněž možnost požadovat

a) abychom se jako správci či zpracovatelé zdrželi takového jednání, odstranili takto vzniklý stav či poskytli na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění,

b) abychom jako správce či zpracovatel provedli opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné,

c) aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány,

d) zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho Vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu na adrese http://shop.jachting.info v plné míře respektuje Vaše soukromí.

ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. si váží Vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tato data jsou shromažďována a ukládána v bezpečné databázi chráněné proti neoprávněnému přístupu a to za účelem co nejrychlejšího vyřízení Vaší objednávky. Tato data NELZE využívat pro marketingové ani jiné aktivity přímo nesouvisející s konkrétní objednávkou zákazníka.

Používáním internetového obchodu  souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu.